Työhyvinvointi

Foam rolling

 

 

Wellbeat tarjoaa työhyvinvoinnin työkalut yrityksenne käyttöön. Teemme monipuolisesti yhteistyötä yritysten kanssa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Jokaisen yrityksen lähtökohdista ja työhyvinvointiprojektin tavoitteiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelma ja palvelukokonaisuus. Wellbeat on yrityksenne työhyvinvoinnin strateginen kumppani ja takaamme laadukkaat valmennuspalvelut usean vuoden kokemuksella. 

Työhyvinvointiin käytetyt eurot palautuvat moninkertaisesti takaisin yritykseenne. Wellbeatin valmennuksen avulla yrityksen henkilöstön työ- ja toimintakyky paranee, työmotivaatio kasvaa, tuottavuus paranee sekä sairauspoissaolot vähenevät. Satsaus henkilöstöön kannattaa, jos yrityksenne haluaa pitää kiinni parhaista osaajista ja panostaa henkilöstön jaksamiseen, työnantajamielikuvaan sekä yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työhyvinvoinnin parantamiseksi yrityksessänne!

 

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ ON YRITYKSEN TÄRKEIN VOIMAVARA!


Juniorisirkus

 

 

FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI
Wellbeatin työhyvinvointivalmennuksen perustana on Firstbeat Hyvinvointianalyysi, jolla saadaan tarkkaa tietoa yksilön stressin ja palautumisen määrästä arjessa, unen laadusta sekä liikunnan vaikuttavuudesta. Valmennuksemme lähtökohta on aina yksittäinen työntekijä ja hänen motivaationsa elämäntapamuutoksessa. Hyvinvointianalyysin kautta voidaan tunnistaa työntekijän elämäntapojen suurimmat ongelmakohdat, jonka jälkeen asetetaan elämäntapojen parantamiseen keskittyvät tavoitteet jokaiselle yksilölle ja yhteisesti koko organisaatiolle. 

Firstbeat Hyvinvointianalyysin avulla selvität oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin. Mittauksen jälkeen jokainen työntekijä saa henkilökohtaisen raportin ja suositukset elämäntapamuutoksille. Tämän lisäksi organisaatio saa käyttöönsä anonyymin ryhmäraportin, josta selviävät organisaatiossanne työskentelevien voimavaroja kuluttavat ja palauttavat tekijät. 

Firstbeat Hyvinvointianalyysi on loistava keino tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista!